Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê V

21 tháng 5 2023 13:16

câu hỏi

Bạn biết bao nhiêu phân số bằng phân số 50/110 mà mẫu số không lớn hơn 1000000 không?

Bạn biết bao nhiêu phân số bằng phân số 50/110 mà mẫu số không lớn hơn 1000000 không?


11

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận