Square root
VBT
Calculator
magnet

CHANEL H

09 tháng 12 2019 14:15

câu hỏi

bạn bình có 888.888.888 cọng tóc bạn bình nhổ đi 1/7 cọng .Hỏi bạn bình còn bao nhiêu cọng tóc?


0

2


Lê Đ

16 tháng 12 2019 05:08

nho 1/7 cua mot cong toc chu khong phai mot cong toc nen so toc con lai la 888.888.888 cong toc

Huynh A

27 tháng 12 2019 13:33

8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo có số học sinh lớp 3 là 1648 nếu lấy số học sinh lớp 3 chia cho 4 thì sẽ ra số học sinh lớp 2, số học sinh lớp 2 nhân với 3 thì sẽ ra số học sinh lớp 1. Hỏi cả 3 lớp có bao nhiêu học sinh

14

Lihat jawaban (2)