Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy N

19 tháng 4 2023 13:28

câu hỏi

Bạn An muốn mua bánh và kẹo. Biết số bánh bằng 4/3 số kẹo và An mua 16 cái bánh. Tính số kẹo An mua

Bạn An muốn mua bánh và kẹo. Biết số bánh bằng 4/3 số kẹo và An mua 16 cái bánh. Tính số kẹo An mua


4

2


Lê C

19 tháng 4 2023 14:08

<p>Của bạn</p>

Của bạn

alt

Lan L

22 tháng 4 2023 15:53

12

Lan L

22 tháng 4 2023 15:54

<p>12</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

12

 

 

 

 

 

 

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận