Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư A

11 tháng 3 2020 07:53

câu hỏi

bạn A nhân 1số với 2002 nhưng đãng trí quên viết hai chữ số 0của số 2002 nên kết quả bị giảm đi 3965940 đơn vị. A đã định nhân số nào với 2002


0

1


Ngọc N

12 tháng 3 2020 03:03

Gọi số cần tìm là a Ta có: 2002 x a - 22 x a = 3965940 1980 x a = 3965940 a = 3965940 : 1980 a = 2003 Vậy số cần tìm là 2003

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 người bán vải ,lần 1 bán 2/5 tấm vải ,lần 2 bán 60m,sau 2 lần người bán đó thấy số vải còn lại bằng 1/2 số vải đã bán.hỏi tấm vải dài bao nhiêu m?

6

Lihat jawaban (1)