Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

07 tháng 12 2019 12:31

câu hỏi

Bạn A đi xe đạp trên quãng đường MN dài 20 km mất thời gian 1,25 h. a) Tính tốc độ chuyển động của bạn A. b) Cùng chuyển động với bạn A là bạn B, nhưng bạn B xuất phát từ M sau bạn A 15 phút và với tốc độ 18 km/h. Vậy sau bao lâu 2 bạn gặp nhau ?


0

1


Nguyễn K

24 tháng 12 2019 13:29

a) tốc độ chuyển động của bạn A là: v=s/t=20/1,25= 16(km/h)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một học sinh đi từ nhà đến trường khởi hành lúc 6:20 và đến trường lúc 6:40 chiều dài quãng đường là 1,8 km tính tốc độ trung bình của học sinh từ nhà đến trường ra km/ h , m/s

6

Lihat jawaban (1)