Square root
VBT
Calculator
magnet

Nam T

09 tháng 12 2019 13:25

câu hỏi

Bề mặt Trái Đất được chia ra 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ nếu đi về phía Đông sẽ: A . Chậm hơn 24 giờ B . Nhanh hơn 24 giờ C . Chậm hơn 1 giờ D . Nhanh hơn 1 giờ


0

2


Minh T

13 tháng 12 2019 05:01

Chậm hơn 1 giờ

Giang G

13 tháng 12 2019 10:38

chậm 24h

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trái gì to nhất ?

0

Lihat jawaban (4)