Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

12 tháng 4 2022 05:11

câu hỏi

Bơm không khí vào 1 cái bình cứng, nhiệt độ của không khí trong bình là 20°C. Nếu nung nóng bình để nhiệt độ của không khí trong bình là 47°C thì áp suất trong bình tăng lên bao nhiêu phần trăm? Bình không dãn nở


3

1

Được xác nhận

H. Hoàng

11 tháng 10 2022 07:22

Được xác nhận

Xin chào em Nguyen T, Đây là một bài tập thuộc Chương Chất khí, bài Quá trình đẳng tích Bài giải chi tiết:Ảnh đính kèm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập về nhà-môn Vật lí Câu 1: Một người đo chiều dài một cuốn sách | = 22 ± 1cm. Người thứ hai đo quãng đường từ địa điểm A đến địa điểm B s = 440 ± 1 km. Người nào đo chính xác hơn?

3

Được xác nhận

Một vậy khối lượng 2kg thả rơi tự do từ độ cao 45m so với mặt đất . lấy g= 10m/s². Tính động năng và động lượng của vật sau khi thả rơi 2 dây, vật rơi xuống đất xuyên vào đất 5cm tính lực cản trung bình của đất

1

Lihat jawaban (1)