Square root
VBT
Calculator
magnet

NThy N

28 tháng 10 2022 03:23

câu hỏi

Bài6) số hs khối 6 của 1 trường khoảng từ 300-500 hs. Khi xếp tất cả hs thành hàng 10, hàng 12 , hàng 16 thì vừa đủ. Tính số hs khối 6 của trường

Bài6) 

số hs khối 6 của 1 trường khoảng từ 300-500 hs. Khi xếp tất cả hs thành hàng 10, hàng 12 , hàng 16 thì vừa đủ. Tính số hs khối 6 của trường


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 04:07

Được xác nhận

Xin chào em NThy N Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 2 Câu trả lời chi tiết như sau. Số học sinh khi xếp hàng 10, 12 và 16 đều vừa đủ nên số học sinh là bội chung của 10, 12 và 16. Có 10=2.5 12=2².3 16=2⁴ BCNN(10,12,16)=2⁴.3.5=240 BC(10,12,16)={0;240;480;720;...} Số học sinh khoảng từ 300-500 học sinh nên số học sinh của trường là 480 học sinh. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho góc nhọn xOy trên tia Ox lấy hai điểm A và C Trên tia Oy lấy hai điểm BD sao cho OA = OB OC = OD a) Chứng minh AD = BC b) Gọi E là giao điểm của AD và BC Chứng minh OE là tia phân giác của góc xOy

0

Lihat jawaban (1)