Square root
VBT
Calculator
magnet

Như H

13 tháng 4 2020 13:02

câu hỏi

bài thơ tức cảnh pác bó


2

1


N. Thị

18 tháng 4 2020 10:49

Tức cảnh Pác Bó (Hồ Chí Minh) Sáng ra bờ suối, tối vào hang, Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng. Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng, Cuộc đời cách mạng thật là sang.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết văn thuyết minh về tác giả nam cao trong văn bản lão hạc

0

Lihat jawaban (1)