Square root
VBT
Calculator
magnet

Quânok Q

06 tháng 4 2020 00:05

câu hỏi

Bài thơ "Lượm" viết theo thể thơ nào?


2

3


Nguyễn T

06 tháng 4 2020 06:03

thể thơ 4chữ

Quânok Q

06 tháng 4 2020 06:47

vậy hả?? cái k phải su nhắn mà là ba

N. Ngọcanh

08 tháng 4 2020 08:03

Trong bài thơ Lượm, các dòng thơ đều có 4 chữ nên là bài thơ 4 chữ nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nhà em có Mười con Việt nhà bạn em có ít hơn em con Việt

17

Lihat jawaban (2)