Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 08:37

câu hỏi

Bài tập về nhà-môn Vật lí Câu 1: Một người đo chiều dài một cuốn sách | = 22 ± 1cm. Người thứ hai đo quãng đường từ địa điểm A đến địa điểm B s = 440 ± 1 km. Người nào đo chính xác hơn?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 15:03

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Vật lý, lớp 10<br>Bài giải chi tiết: Xem hình dưới<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Vật lý, lớp 10
Bài giải chi tiết: Xem hình dưới
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kiểm tra thử nghiệm 1 2 3kiểm tra thử nghiệm 1 2 3kiểm tra thử nghiệm 1 2 3

4

Lihat jawaban (2)