Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

17 tháng 9 2022 04:43

câu hỏi

Bài tâp vể nhà Bài 1: Chứng minh đẳng thức: (9/(x^(3)−9x)+1/(x+3)):((x−3)/(x^(2)+3x)−x/(3x+9))=3/(3−x)


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher71

University of Pedagogy

18 tháng 9 2022 09:56

Được xác nhận

<p>Chào em Huy H</p><p>Đây là bài tập thuộc Đại số 8 chương 1 bài 7</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ nhé. Cám ơn em</p>

Chào em Huy H

Đây là bài tập thuộc Đại số 8 chương 1 bài 7

Bài giải chi tiết:

Hãy đặt thêm câu hỏi trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ nhé. Cám ơn em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mong cô chỉ ạ

2

Được xác nhận