Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồng N

26 tháng 11 2019 07:10

câu hỏi

bài tập chỉ từ


0

1


Ngọc N

26 tháng 11 2019 11:22

1. chỉ từ là j? 2. chức vụ điển hình trong câu của chỉ từ là j? 3. nêu khoảng 3 ví dụ về chỉ từ( mỗi ví dụ, chức vụ của chỉ từ khác nhau)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 2. Rễ siêng không ngại đất nghèo Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.. Trong hai cầu thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Chỉ rõ và cho biết tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ đó? (1 điểm)

0

Lihat jawaban (1)