Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

07 tháng 9 2022 02:50

câu hỏi

Bài tập Cộng, trừ, nhân, chia các số nguyên Tính: 231+(−115)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 03:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>231+(−115)</p><p>=231-115</p><p>=116<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh T,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

231+(−115)

=231-115

=116
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận