Square root
VBT
Calculator
magnet

GFX G

22 tháng 9 2022 08:02

câu hỏi

Bài tập 3: Trong một cuộc thi có 20 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, câu sai thì bị trừ 15 điểm. Một học sinh được tất cả 50 điểm. Hỏi bạn đó trả lời đúng mấy câu?

Bài tập 3: Trong một cuộc thi có 20 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, câu sai thì bị trừ 15 điểm. Một học sinh được tất cả 50 điểm. Hỏi bạn đó trả lời đúng mấy câu?


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 09:17

Được xác nhận

<p>Xin chào em GFX G</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Giả sử 20 câu đều đúng thì số điểm sẽ có là: 20.10=200 (điểm)</p><p>Số điểm tăng so với thực tế là: 200-50=150 (điểm)</p><p>Mỗi câu trả lời đúng nhiều hơn mỗi câu trả lời sai là: 10+5=15 (điểm)</p><p>Số câu sai là: 150:15=10 (câu)</p><p>Số câu đúng là: 20-10=10(câu)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em GFX G

Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.

Bài giải chi tiết :

Giả sử 20 câu đều đúng thì số điểm sẽ có là: 20.10=200 (điểm)

Số điểm tăng so với thực tế là: 200-50=150 (điểm)

Mỗi câu trả lời đúng nhiều hơn mỗi câu trả lời sai là: 10+5=15 (điểm)

Số câu sai là: 150:15=10 (câu)

Số câu đúng là: 20-10=10(câu)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

GFX G

25 tháng 9 2022 02:16

thay oi sai roi thay

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hinh vẽ d//d^(′)//d^(′′);C_((7))=60^(∘);D_((8))=110^(∘). Tính ;;;;;

3

Được xác nhận