Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

02 tháng 9 2022 13:27

câu hỏi

Bài tập 3.4: Tính nhẩm: b) 5. 2022

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

02 tháng 9 2022 13:27

Được xác nhận

Xin chào em Minh T, Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên . Bài giải chi tiết: b) 5.2022 =5.2.1011 =10110 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập A∪B,A∩B,A∖B,C_((R))A và biểu diễn các tập đó trên trục số trong mỗi trường hợp sau: b)

3

Được xác nhận