Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 04:10

câu hỏi

Bài tập 2: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ đường cao BD và CE.chứng minh : a) BD=CE b) △ADE cân c) Tứ giác BCDE là hình thang cân.


9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 05:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 05:47

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 9 Bài giải chi tiết: a)Xét ΔAEC và ΔADB, có: ˆA chung AC=AB (ΔABC cân tại A) ˆACE=ˆABD (đều bằng nửa của đáy t/g ABC cân tại A) Do đó: ΔAEC=ΔADB(g.c.g) ⇒CE=BD (1) (hai cạnh tương ứng) b) ΔAEC=ΔADB(cmt) ⇒ AE=AD (hai cạnh tương ứng) ⇒ΔAED cân tại A ⇒ˆAED=(180 độ−ˆA)/2 Mà ˆABC=(180 độ−ˆA)/2 (ΔABC cân tại A) ⇒ˆAED=ˆABC ⇒ED//BC ⇒BCDE là hình thang(2) Từ (1) và (2) ⇒BCDE là hình thang cân (đpcm) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển các biểu thức sau (dưa vào hằng đẳng thức ) (5x+3yz)^(2)=

0

Được xác nhận