Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

09 tháng 10 2022 04:13

câu hỏi

Bài tập 11. Viết thành dạng lũy thừa với số mũ lớn hơn 1 các số sau đây: i) 245 ;


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 04:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là một bài thuộc Toán 6.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>245 viết dưới dạng lúy thừa là:</p><p>5.7<sup>2</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là một bài thuộc Toán 6.

Bài giải chi tiết:

245 viết dưới dạng lúy thừa là:

5.72

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!

Cảm ơn em.

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 04:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>245=5.49=5.7<sup>2</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1

Lời giải chi tiết như sau:

245=5.49=5.72

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)

19

Được xác nhận