Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

09 tháng 10 2022 04:13

câu hỏi

Bài tập 11. Viết thành dạng lũy thừa với số mũ lớn hơn 1 các số sau đây: g) 1000 ;


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 04:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Huy H</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Số tự nhiên, Bài 5: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên<br>Bài giải chi tiết:1000=10<sup>3</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H
Đây là một bài tập thuộc Số tự nhiên, Bài 5: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
Bài giải chi tiết:1000=103

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận