Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 04:10

câu hỏi

Bài tập 1.22. Trong diều trị bệnh lao có hiện tượng kháng thuốc. Gọi A là hiện tượng kháng INH của vi khuẩn lao, B là hiện tượng kháng PAS của vi khuẩn lao, C là hiện tượng kháng streptomycin của vi khuẩn lao. Qua theo dôi, ta biết khả năng kháng INH của vi khuẩn lao là 20%, tức là P(A)=0.20. Tương tư P(B)=0.4,P(C)=0.30. Việc kháng các loại thuốc khác nhau là độc lập với nhau. Nếu phối hợp cả ba loại thuốc thì khả năng khỏi bệnh là bao nhiêu?


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 04:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài xác suất</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài xác suất

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)