Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

05 tháng 9 2022 18:15

câu hỏi

Bài tập 1.1: Cho hình vẽ sau: d) Hai đường thẳng m,n có song song với nhau không? Vì sao?

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

05 tháng 9 2022 18:15

Được xác nhận

Xin chào em Minh T, Đây là một bài tập thuộc Chương Đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau.. Bài giải chi tiết: d) Hai đường thẳng m,n không song song với nhau. Vì nếu kéo dài cả hai đường thẳng này về phía bên trái, chúng sẽ gặp nhau tại một điểm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tập A={1,2,3,4,5,6,7,8} 1. Có bao nhiêu tâp con của A chứa sô 2 mà không chưa sô 3

2

Được xác nhận