Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang T

04 tháng 11 2019 15:01

câu hỏi

bài đồng nghĩa


0

1


Ride Y

27 tháng 11 2019 12:58

Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chỉ ra và phân tích các yếu tố tạo nên chất thơ của tác phẩm

9

Lihat jawaban (1)