Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

05 tháng 1 2023 12:48

câu hỏi

Bài này làm như thế nào ạ?

Bài này làm như thế nào ạ? 

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

06 tháng 1 2023 01:30

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Ẩn D</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: x= 7 hay x = 8 hay x = -6<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8<br>Bài giải chi tiết:<br>(x-7)^(x+1) - (x-7)^(x+11) = 0</p><p>&lt;=&gt; (x-7)^x*(x-7) - (x-7)^x*(x-7)^11 = 0</p><p>&lt;=&gt; (x-7)^x(x-7)(1 - (x-7)^10) = 0</p><p>&lt;=&gt; (x-7)^x = 0 hay x - 7 = 0 hay 1 - (x-7)^10 = 0</p><p>&lt;=&gt; (x-7)^x = 0 (Vô nghiệm) &nbsp;hay x = 7 hay (x-7)^10 = 1</p><p>&lt;=&gt; x = 7 hay x-7 = 1 hay x - 7 = -1&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; x= 7 hay x = 8 hay x = -6<br>Kết luận: đáp án chính xác là x= 7 hay x = 8 hay x = -6<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Ẩn D
Đáp án cho câu hỏi của em là: x= 7 hay x = 8 hay x = -6

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8
Bài giải chi tiết:
(x-7)^(x+1) - (x-7)^(x+11) = 0

<=> (x-7)^x*(x-7) - (x-7)^x*(x-7)^11 = 0

<=> (x-7)^x(x-7)(1 - (x-7)^10) = 0

<=> (x-7)^x = 0 hay x - 7 = 0 hay 1 - (x-7)^10 = 0

<=> (x-7)^x = 0 (Vô nghiệm)  hay x = 7 hay (x-7)^10 = 1

<=> x = 7 hay x-7 = 1 hay x - 7 = -1 

<=> x= 7 hay x = 8 hay x = -6
Kết luận: đáp án chính xác là x= 7 hay x = 8 hay x = -6
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận