Square root
VBT
Calculator
magnet

Danh H

09 tháng 10 2022 06:24

câu hỏi

bài này khó quá giải giúp mình vs ạ cảm ơn mọi người nhiều ạ

alt

1

1


Thu L

09 tháng 10 2022 06:47

<p>Số bao xanh là:</p><p>1200× 30/100​=360[bao]</p><p>Số bao trắng là:</p><p>1200×40/100​=480[bao]</p><p>Số bao vàng là:</p><p>1200-480-360=360[bao]</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp Số:360 bao vàng</p>

Số bao xanh là:

1200× 30/100​=360[bao]

Số bao trắng là:

1200×40/100​=480[bao]

Số bao vàng là:

1200-480-360=360[bao]

                                Đáp Số:360 bao vàng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

49×56=

7

Lihat jawaban (1)