Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

16 tháng 5 2023 00:05

câu hỏi

Bài nì làm sao ạ

Bài nì làm sao ạ

 

alt

4

1


Nguyễn Đ

21 tháng 5 2023 15:39

<p><u>(x+1)+y=4 (1)</u></p><p><u>(x+1)-2y=1(2)</u></p><p><u>(1)Tương đương với x+1=4.-y(3)</u></p><p><u>Thay x+1=4-y vào (2)ta được&nbsp;</u></p><p><u>4-y-2y=1 tương đương 3y=3 tương tương y=1 &nbsp;suy ra x=2</u></p><p>Vậy (x;y)=(2;3)</p><p>&nbsp;</p>

(x+1)+y=4 (1)

(x+1)-2y=1(2)

(1)Tương đương với x+1=4.-y(3)

Thay x+1=4-y vào (2)ta được 

4-y-2y=1 tương đương 3y=3 tương tương y=1  suy ra x=2

Vậy (x;y)=(2;3)

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp mik với ạ

7

Lihat jawaban (2)

Bài 3 : Tìm x : a) (3,25−2/3x):((−7)/4)=−3 b) 7/4−3/4:x=7/16 c) 5/2−3/4x=4/5 d) 3/5x+(−1)/2=(−7)/10 e) 4/15:x+(−1)/3=5/9

8

Được xác nhận