Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh L

26 tháng 4 2023 15:36

câu hỏi

Bài giải làm thế nào

Bài giải làm thế nào

 

alt

7

1


Vũ H

28 tháng 4 2023 10:35

<p>Táo: (189:9)×5=105</p><p>Cam:(189:9)×4=84</p><p>Xác minh dùm mình nhé</p>

Táo: (189:9)×5=105

Cam:(189:9)×4=84

Xác minh dùm mình nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trung bình cong cua 49 v à 87 là

5

Lihat jawaban (2)