Square root
VBT
Calculator
magnet

Huynh D

24 tháng 3 2020 04:36

câu hỏi

Bài giải:1 thửa ruộng hình thang có trung bình cộng 2 đáy là 125m.diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích 1 mảnh đất hình vuông có chu vi là 260m A: tính chiều cao thửa ruộng hình thang.? B: bt hiệu 2 đáy là 15m tính độ dài mỗi cạnh đáy của hình thang.


0

1


Huynh D

24 tháng 3 2020 11:08

huhu hok 1 ai hộ mik

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5 giờ 25 phút -3 giờ 15 phút

29

Lihat jawaban (16)