Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh H

15 tháng 10 2022 09:14

câu hỏi

bài cuối của đề chuyên Toán Tin. nhờ thầy cô giải giúp em với! Cho các số thực dương x,y thoả mãn xy ≥ 1. Chứng minh 1/(1+xy) +(4.x^2.y^2)/(1+xy)^2 ≥ 3/2

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 09:41

Được xác nhận

Xin chào em Minh H  Đây là một bài tập thuộc Chương phân số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.   Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận