Square root
VBT
Calculator
magnet

Yes M

18 tháng 11 2022 10:27

câu hỏi

Bội chung nhỏ nhất của 12,18,27

Bội chung nhỏ nhất của 12,18,27


13

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

20 tháng 11 2022 14:04

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Yes M,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 108<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Ước chung , bội chung<br>Bài giải chi tiết:<br>Phân tích ra thừa số nguyên tố:</p><p>12 = 2^2*3</p><p>18 = 2*3^2</p><p>27 = 3^3</p><p>Nhân các thừa số chung và riêng: 2^2*3^3=108</p><p>Vậy BCNN là 108<br>Kết luận: đáp án chính xác là 108<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Yes M, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 108

Đây là một bài tập thuộc Chương Ước chung , bội chung
Bài giải chi tiết:
Phân tích ra thừa số nguyên tố:

12 = 2^2*3

18 = 2*3^2

27 = 3^3

Nhân các thừa số chung và riêng: 2^2*3^3=108

Vậy BCNN là 108
Kết luận: đáp án chính xác là 108
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

NThy N

18 tháng 11 2022 11:06

<p>= 108</p>

= 108

Nguyễn H

20 tháng 11 2022 14:46

<p>Em phân tích lũy thừa ra là tìm ra</p>

Em phân tích lũy thừa ra là tìm ra

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)