Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

02 tháng 9 2022 18:03

câu hỏi

Bài 9: Tính nhanh một cách hợp lý: E. 998.34

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

02 tháng 9 2022 18:03

Được xác nhận

Xin chào em Minh T, Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số. Bài giải chi tiết: e) 998.34 =(1000-2).34 =34000-68 =33932 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của k sao cho: a, Phương trình (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 có nghiệm x = 2

3

Được xác nhận