Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

27 tháng 10 2022 07:42

câu hỏi

Bài 9:.Giải các bất phương trình sau a) (x−4)/(x−1)≥1; b)(2x−2)/(x−1)>2; c)(x−4)/(2x−1)>1/2 d) (3x−4)/(2x−1)>3/2; e)(x−4)/(x−1)≥(2x−2)/(x−1)


7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 14:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, bài bất phương trình</p><p>Câu trả lời chi tiết của <strong>câu a)</strong> trong ảnh đính kèm</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, bài bất phương trình

Câu trả lời chi tiết của câu a) trong ảnh đính kèm

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt

Nguyễn T

09 tháng 3 2023 11:20

Sai lời giải ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)