Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

04 tháng 1 2023 10:28

câu hỏi

Bài 9: Cho hai hình tam giác có kích thước như hình vẽ dưới đây. Hãy tính diện tích của hình tam giác còn lại? 16,2 cm 31,54 8,3 cm ?cm²

Bài 9: Cho hai hình tam giác có kích thước như hình vẽ dưới đây. Hãy tính diện tích của hình tam giác còn lại? 16,2 cm 31,54 8,3 cm ?cm²

alt
alt
alt

14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

04 tháng 1 2023 12:45

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần diện tích tam giác Bài giải chi tiết: Ta có: Chiều cao của tam giác 1 là: 31,54x2/8,3=7,6cm Diện tích tam giác 2 là: 7,6x16,2/2 = 61,56cm2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Thanh M

04 tháng 1 2023 13:16

<p>61.56cm^2</p>

61.56cm^2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

16

Được xác nhận