Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

26 tháng 10 2022 06:52

câu hỏi

Bài 9: Cho biểu thức A=4⋅(n^(3)−n) với n∈Z. Chứng minh A⋮24.


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 07:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>4.(n<sup>3</sup>–n)=4.n(n<sup>2</sup>−1)=4.(n−1).n.(n+1)</p><p>Do n−1, n và n+1 là 3 số nguyên liên tiếp nên ba số nãy sẽ chứa một số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 3</p><p>Suy ra (n−1).n.(n+1) chia hết cho 6</p><p>Vậy 4.(n−1).n.(n+1) chia hết cho 24</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

4.(n3–n)=4.n(n2−1)=4.(n−1).n.(n+1)

Do n−1, n và n+1 là 3 số nguyên liên tiếp nên ba số nãy sẽ chứa một số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 3

Suy ra (n−1).n.(n+1) chia hết cho 6

Vậy 4.(n−1).n.(n+1) chia hết cho 24

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 07:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>4.(n^3–n)=4.n(n^2−1)=4.(n−1).n.(n+1)&nbsp;</p><p>Do n−1, n và n+1 là 3 số nguyên liên tiếp nên ba số nãy sẽ chứa một số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 3</p><p>&nbsp;=&gt; (n−1).n.(n+1) chia hết cho 6</p><p>&nbsp;Vậy 4.(n−1).n.(n+1) chia hết cho 24 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V, 

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6 

Bài giải chi tiết: 

4.(n^3–n)=4.n(n^2−1)=4.(n−1).n.(n+1) 

Do n−1, n và n+1 là 3 số nguyên liên tiếp nên ba số nãy sẽ chứa một số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 3

 => (n−1).n.(n+1) chia hết cho 6

 Vậy 4.(n−1).n.(n+1) chia hết cho 24 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận