Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

20 tháng 9 2022 15:02

câu hỏi

Bài 9: Chúng minh rằng: 2^(199)<7^(714).


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 15:33

Được xác nhận

<p>Chào em Huy H,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn toán 7, Chương 1 - Đại số : Số hữu tỉ - số thực, Bài 4: Lũy thừa của một số hữu tỉ&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Huy H, 

Đây là một bài tập thuộc môn toán 7, Chương 1 - Đại số : Số hữu tỉ - số thực, Bài 4: Lũy thừa của một số hữu tỉ 

Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trinh sau: a) (x−1)^(2)+(x+3)^(2)=2(x−2)(x+1)

0

Được xác nhận