Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

14 tháng 10 2022 15:40

câu hỏi

Bài 8 . Tính nhanh giá trị của phân số sa (2005×2006−1)/(2006×2004+2005)

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 15:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>A = (2005 x 2006 - 1)/( 2006 x 2004 + 2005)</p><p>A = [2006 x (2004 + 1) - 1]/(2006 x 2004 + 2005)</p><p>A = (2006 x 2004 + 2006 x&nbsp;2005)/(2006 x 2004 + 2005)</p><p>A = (2006 x 2004 + 2005)/(2006 x 2004 + 2005)</p><p>A = 1<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

A = (2005 x 2006 - 1)/( 2006 x 2004 + 2005)

A = [2006 x (2004 + 1) - 1]/(2006 x 2004 + 2005)

A = (2006 x 2004 + 2006 x 2005)/(2006 x 2004 + 2005)

A = (2006 x 2004 + 2005)/(2006 x 2004 + 2005)

A = 1
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận