Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:35

câu hỏi

Bài 7: Trong 1 bài trắc nghiệm, nếu làm đúng 1 câu thì cộng 5 điểm, nếu làm sai 1 câu thì trù 3 điểm, nếu không trả lời thì không tính điểm. Với bài trắc nghiệm như trên, bạn Nam đã làm được 24 câu đúng, 10 câu sai, và không trả lời 6 câu. Tính số điểm của bạn Nam.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 17:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>Số điểm của Nam là :</p><p>24.5-3.10=120-30=90 điểm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên

Bài giải chi tiết : 

Số điểm của Nam là :

24.5-3.10=120-30=90 điểm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

b) (x+2)(x^(2)−2x+4)−x(x^(2)−2)=15; Bài 5: Tìm x biêt

1

Được xác nhận