Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

15 tháng 10 2022 15:31

câu hỏi

Bài 6: Trong các số tự nhiên từ 1 đến 100 , có bao nhiêu số: chia hết cho 2 và 3


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 15:42

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài dấu hiệu chia hết</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Các số chia hết cho 2 và 3 sẽ chia hết cho 6</p><p>Từ 1 đến 100 có các số chia hết cho 6 là: 6;12;18;24;...;96</p><p>Đây là dãy số cách đều nhau 6 đơn vị</p><p>Số các số trong dãy trên là: (96–6):6+1=16 (số)</p><p>Vậy từ 1 đến 100 có 16 số chia hết cho 2 và 3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài dấu hiệu chia hết

Câu trả lời chi tiết như sau:

Các số chia hết cho 2 và 3 sẽ chia hết cho 6

Từ 1 đến 100 có các số chia hết cho 6 là: 6;12;18;24;...;96

Đây là dãy số cách đều nhau 6 đơn vị

Số các số trong dãy trên là: (96–6):6+1=16 (số)

Vậy từ 1 đến 100 có 16 số chia hết cho 2 và 3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tinh 2⋅(−25)⋅(−4)⋅50

1

Được xác nhận