Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 00:08

câu hỏi

Bài 6: Tính : b) 6/7:9/14−1=


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 00:14

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số, Bài 6: Phép chia hai phân số<br>Bài giải chi tiết:6/7:9/14−1=4/3-1=1/3<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em&nbsp;</p>

Xin chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số, Bài 6: Phép chia hai phân số
Bài giải chi tiết:6/7:9/14−1=4/3-1=1/3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận