Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 10 2022 08:24

câu hỏi

Bài 6: Tìm 2 phân số tối giản vừa bé hơn 1/5 vừa lớn hơn 1/6


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 09:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Phân số, Bài Quy đồng và so sánh phân số</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>Ta có: 1/5=24/120 &gt; 23/120&gt; 21/120=7/40&gt; 1/6=20/120</p><p>=&gt; 2 phân số tối giản vừa lớn hơn 1/6 vừa bé hơn 1/5&nbsp;</p><p>là 23/120 và 7/40</p><p>Hãy đặt thêm nhiều ;câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ca H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Phân số, Bài Quy đồng và so sánh phân số

Bài giải chi tiết : 

Ta có: 1/5=24/120 > 23/120> 21/120=7/40> 1/6=20/120

=> 2 phân số tối giản vừa lớn hơn 1/6 vừa bé hơn 1/5 

là 23/120 và 7/40

Hãy đặt thêm nhiều ;câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận