Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

25 tháng 10 2022 07:29

câu hỏi

Bài 6. Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình sau: a) x−3y+3≥0. b) 2x−3y+1≤0. c) y−5x>0. d) x+3y−2<0.


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 08:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Vẽ đồ thị đường thẳng x−3y+3=0 (d)</p><p>Với x=0 ta có y=1</p><p>Với x=–3 ta có y=0</p><p>Đồ thị đi qua hai điểm A(0;1) và B(–3;0)</p><p>Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình ta được 3≥0 (luôn đúng)</p><p>Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng (d) chứa điểm O</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Tú N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

Vẽ đồ thị đường thẳng x−3y+3=0 (d)

Với x=0 ta có y=1

Với x=–3 ta có y=0

Đồ thị đi qua hai điểm A(0;1) và B(–3;0)

Thay tọa độ điểm O(0;0) vào bất phương trình ta được 3≥0 (luôn đúng)

Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng (d) chứa điểm O

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y=3/(sin^(2)x−cos^(2)x) là ?

4

Được xác nhận