Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 10 2022 08:24

câu hỏi

Bài 5: Tinh nhanh: a) 10+11+12+….+28+29


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 10:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên, Bài Phép cộng và phép nhân</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>A=10+11+12+….+28+29</p><p>=(10+29)+(11+28)+(12+27)+....</p><p>=39+39+...+39</p><p>Có số số hạng 39 là [(29-10)/1+1]/2=10</p><p>Vậy A=39.10=390</p><p>Hãy đặt thêm nhiều ;câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ca H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên, Bài Phép cộng và phép nhân

Bài giải chi tiết : 

A=10+11+12+….+28+29

=(10+29)+(11+28)+(12+27)+....

=39+39+...+39

Có số số hạng 39 là [(29-10)/1+1]/2=10

Vậy A=39.10=390

Hãy đặt thêm nhiều ;câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)