Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 04:09

câu hỏi

Bài 5: Tim x nguyên biêt: a 4/x+y/3=5/6


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 05:57

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: 4:x + y:3 = 5/6 (12 + xy):3x = 5/6 (12 + xy):x =5/2 24+ 2xy = 5x 24 = 5x - 2xy =x(5 - 2y) x= 24:(5 - 2y). Theo bài ra x và y là số nguyên nên chỉ có hai giá trị của y thoả mãn biểu thức là: y=1 và y=2. Khi đó giá trị tương ứng của x là: x=8 và x=24. Vậy x=24, y=2 và x=8, y=1 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Tính: 3/8:7/5

1

Được xác nhận