Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 00:07

câu hỏi

Bài 5: Tim số tư nhiên x, y sao cho: (x+3)(y−2)=15.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 04:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương số tự nhiên, lớp 7<br>Bài giải chi tiết: Xem hình dưới<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương số tự nhiên, lớp 7
Bài giải chi tiết: Xem hình dưới
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 3: Viết cáo biểu tr a) x^(2)+6x+9

1

Được xác nhận