Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

06 tháng 10 2022 14:32

câu hỏi

Bài 5. Tìm A∩B,A∪B,A∖B,B∖A với: g) A=(1;9),B=[3;+∞)


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 14:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>A∩B=[3;9)</strong></h1><h1><strong>A∪B=(1;+∞)</strong></h1><h1><strong>A∖B=(1;3)</strong></h1><h1><strong>B∖A=[9;+∞)</strong></h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Bao T

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 10

Bài giải chi tiết :  

A∩B=[3;9)

A∪B=(1;+∞)

A∖B=(1;3)

B∖A=[9;+∞)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hình chópS A B C . có đáy là tam giác ABC vuông cân ở B, AC a = 2 , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA a = . S Gọi G là trọng tâm của ∆ SB C , mặt phẳng mp (α)đi quaAG và song song vớiB C cắt SC, SB lần lượt tạiM N, . Khi đó thể tích khối chópS AM N . bằng:

5

Được xác nhận