Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

Yêu cầu 5 ngày trước

câu hỏi

Bài 5 . Mai có nhiều hơn Hoa 12 cái keoo. Nếu gấp 2 lần số keo của Mai và gấp 3 lần số keo của Hoa thì số keo hai ban sẽ bằng. Tính số keo của mỗi bạn.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

Đã được trả lời 4 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Gọi số kẹo của Mai là a</p><p>Số kẹo của Hoa là b</p><p>Ta có: a-b=12 ; 2a=3b</p><p>a=12 +b thay vào 2a=3b ta được</p><p>2(12+b)=3b&nbsp;</p><p>⇔ 24+2b=3b</p><p>⇔ b=24</p><p>⇔ a=36</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.
Bài giải chi tiết: 

Gọi số kẹo của Mai là a

Số kẹo của Hoa là b

Ta có: a-b=12 ; 2a=3b

a=12 +b thay vào 2a=3b ta được

2(12+b)=3b 

⇔ 24+2b=3b

⇔ b=24

⇔ a=36

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính: ((−4)/13+17/19):((−31)/32)+((−9)/13+2/19):((−33)/31)

1

Được xác nhận