Square root
VBT
Calculator
magnet

Bếp N

24 tháng 10 2021 01:13

câu hỏi

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm a)9,4m=   dm b)1,5ha=    dam c)3,5tạ=      kg d)42,4km=  m


8

2


Ngô H

24 tháng 10 2021 07:14

94dm 15dam 350kg 4240m ( khong chac dung dau, lam nham trong dau thoi)

Childness_cute_côđơn C

25 tháng 10 2021 02:01

Bạn làm đúng rồi mà

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Childness_cute_côđơn C

25 tháng 10 2021 02:12

😣😣😭😭Xin lỗi vì mik hỏi hơi nhiều

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

57 × 89 =?

30

Lihat jawaban (12)