Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

08 tháng 10 2022 12:18

câu hỏi

Bài 5. Cho đường tròn (O;R) và một điểm I ở ngoài đường tròn. Vẽ các tiếp tuyến IB,IC. Chứng minh =30^(∘) khi và chỉ khi OI=2R.

Bài 5. Cho đường tròn (O;R) và một điểm I ở ngoài đường tròn. Vẽ các tiếp tuyến IB,IC. Chứng minh =30^(∘) khi và chỉ khi OI=2R.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 13:49

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Chương 3, lớp 9 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)