Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

22 tháng 9 2022 16:08

câu hỏi

Bài 5: Cho đa thức F=ax^(2)+bx−c. Tìm giá trị của các hệ số a,b,c biết F(0)=3; F(−1)=2 và x=1 là một nghiệm của F.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 00:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Phương trình. Hệ phương trình, Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn<br>Bài giải chi tiết:(Ảnh đính kèm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Huy H
Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Phương trình. Hệ phương trình, Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Bài giải chi tiết:(Ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải và biện luận bất phương trình m2x -1&gt;x+m

0