Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

01 tháng 8 2021 13:40

câu hỏi

Bài 5: Cho 5,4 g sắt (Fe) tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl) tạo ra 12,5 g sắt (II) clorua (FeCl2) và 0,5g khí hiđro. a) Viết phương trình hóa học xảy ra và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử. b) Tính khối lượng axit clohiđric đã dùng?


6

2


Đức N

05 tháng 8 2021 02:48

a)Fe+2HCl---)FeCl2+H2 b)(Nâng cao:nếu chất tạo thành thì H2 sẽ bay hơi nên chỉ tính bằng cách sau:)12,5-5,4=???(tự tính)

P. Nguyen

10 tháng 6 2022 09:54

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé a/ Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2 Tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử Fe:HCl:FeCl2:H2 = 1:2:1:1 b/Em kiểm tra lại số liệu đề bài rồi chúng ta cùng thảo luận tiếp nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy hoàn toàn 3dm3 hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần dùng 7 dm3 khí O2. các khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu ?(biết sản phẩm của các phản ứng bằng nhau).

9

Được xác nhận

Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua a gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau phản ứng được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất 2 chất rắn nặng 28,4 gam ( phản ứng xảy ra hoàn toàn ) 1) Tìm giá trị a? 2) Lập công thức phân tử của o xit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.

7

Lihat jawaban (1)