Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

06 tháng 10 2022 14:31

câu hỏi

Bài 46 Tìm x, y biết: b) x^(8)−x^(5)+x^(2)−x+1=0


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 14:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là một bài thuộc Toán 10.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là một bài thuộc Toán 10.

Bài giải chi tiết:

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tớ với🙏

8

Được xác nhận